Általános szerződési feltételekÁltalános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.; cégjegyzékszám: 03 09 100698; adószám: 10585474-2-03; a továbbiakban: ”Eladó”) a b2b.koliken.hu címen elérhető honlapon üzemelteti a Koliken elnevezésű webáruházat (a továbbiakban: ”Webáruház”) az Eladó által forgalmazott termékek (a továbbiakban: ”Termékek”) interneten keresztül, nagykereskedelmi forgalomban történő értékesítése érdekében.
A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruházban szereplő termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) határozzák meg a Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Eladó és a Partnerk (a továbbiakban együtt "Felek") jogait és kötelezettségeit.

2. Fogalmi meghatározások

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
Partner: az a Ptk. 8:1 § 3. pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő- természetes, illetve jogi személy, aki az Eladó által forgalmazott Termékek tulajdonjogának megszerzésére elektronikus úton vételi ajánlatot tesz.
Viszonteladó: az a Partner, aki a Terméket abból a célból vásárolja meg, hogy azt kiskereskedelmi forgalomban tovább értékesítse.
Szerződés: Eladó és Partner között a Webáruház igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés, amelynek tárgya az Eladó által forgalmazott Termék.
Honlap: b2b.koliken.hu címen elérhető honlap, amely az elektronikus úton történő szerződéskötést lehetővé tévő eszköznek minősül.
Termék: a Webáruház kinálatában szereplő és értékesítésre szánt ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.
Szolgáltatás: a Webáruház üzemeltetése és működtetése, amelyen keresztül az Eladó a Termékeit eladásra kínálja.

3. Termékek elérhetősége, leírása, eladási ára

A Partner a Webáruház mindenkori termékkínálatában szereplő Termékeket rendelheti meg az Eladótól. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges tulajdonságai, rövid leírásuk, illetve elérhetőségük. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni. A Termékek mellett az adott időpontban, az adott felhasználói névvel és jelszóval belépve a mindenkori kedvezménnyel csökkentett nettó és bruttó ár látszik, amely végső árnak tekintendő, és forintban értendő. Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például a házhoz szállítás díját (ld. 7. pont).
Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti nettó ár is szerepel.
Eladó fenntartja a Termékek árának megváltoztatására vonatkozó jogot azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.
Előfordulhat, hogy az Eladó minden gondossága, körültekintése ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére. Hibás árnak minősül különösen a Termék nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. 0,- Ft vagy 1,- Ft-os ár). Ilyen esetben a Termék megvételére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban az Eladó jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést. A helyes ár ismeretében, a Partner elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

4. Regisztráció

A Partner a Honlapon keresztül Termék megrendelésére regisztráció után jogosult. A regisztráció előnye, hogy a Partnernek nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni az adatait, továbbá a regisztrációkor megadott e-mail címre – a hírlevélre történő feliratkozás esetén – időközönként részletes tájékoztatást kap az Eladó aktuális ajánlatairól.
A Partner a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruházba a Honlapon keresztül lehet regisztrálni a [Regisztráció] felirat kiválasztásával. A regisztráció során a Partnernek a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és ha ettől eltér, a szállítási címet. A Partner köteles megjelölni azon adatokat, amelyre a számla kiállítását kéri (cégnév, székhely, postázási cím, email cím). A regisztráció során megadott lakcímet/székhely címet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, amelyet a Partner utólag módosíthat. A megadott adatok bármikor módosíthatóak, de a visszaigazolt megrendelésre vonatkozó adatok (így különösen a szállítási és számlázási adatok) az adott megrendelés vonatkozásában csak az Eladó hozzájárulásával módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Partnert terhelik.
Eladó a hibás, illetve valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció tartozhat. A regisztráció elküldésekor az Eladó a megadott e-mail címre egy tájékoztató levelet küld, amelyben a regisztráció megtörténtéről tájékoztatja a Partnert.
A Partner a regisztráció során köteles létrehozni egy jelszót a saját fiókjához. A Partner köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Partner teljes felelősséggel tartozik a fiókjából elküldött megrendelésekért. A Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy visszaél vagy ahhoz hozzájutott. Ha megalapozott a Partner ezen feltételezése, az Eladó jogosult a Partner fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Partnert arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Eladó nem felelős a Partnervel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Partner a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Partner, akár harmadik fél visszaélt.
Az Eladó a fent meghatározott tájékoztató levélben felhívja a Partner figyelmét az elektronikus hírlevél szolgáltatás igénybe vételének lehetőségére. Ez alapján Partner a önkéntesen dönthet arról, hogy fel kíván-e iratkozni az Eladó elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az Eladó személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Partner megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, ennek megtörténtéről értesítést kap az általa megadott e-mail címre.
Ha a Partner elfelejtette a jelszavát, akkor az [Elfelejtett jelszó?] felirat használatával megadhatja a regisztrációkor bejelentett e-mail címét, melyre az Eladó rendszere automatikusan elküld egy, az új jelszó megadásához szükséges linket tartalmazó e-mailt. Ha változás következik be a Partner adataiban, köteles haladéktalanul értesítést küldeni a változásról az Eladónak e-mail útján. A Partner ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Az Eladó a Viszonteladói Üzletszabályzatban meghatározottak szerint jogosult a Viszonteladó regisztrációját törölni abban az esetben, ha a Viszonteladó az Üzletszabályzatban foglaltakat súlyosan, vagy ismétlődően megsérti.

5. A megrendelés menete, fizetés

Megrendelés leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton, a Honlapon keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket az Eladó nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a Partner részére.
A már regisztrált Partner a Webáruházba a felhasználónév (a regisztráció során megadott felhasználónév) és jelszó megadásával és a [Bejelentkezés] felirat kiválasztásával tud bejelentkezni. A regisztráció mellőzésével megrendelést leadni szándékozó Partner pedig egy „Rendelés” űrlap (amelyen vezetéknevét és keresztnevét/cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét/székhely címét és a szállítási címet megadja) kitöltésével kezdeményezheti a megrendelést.
A számlázási információk körében a Partner ellenőrizheti, hogy a számlázási és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára. A megrendelés folyamata során a Partnernek meg kell adnia azt a Magyarország területén található szállítási címet, amelyen a megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.
A Partner a Webáruház használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és meghatározhatja azok mennyiségét. Megrendelések leadására minden nap 0-24 óra között lehetőség van. A Partner az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.
A Termék(ek) kosárba helyezését követően a Partner kiválasztja a fizetési módot, az alábbi két lehetőség közül:
  • banki átutalás: a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése közvetlen banki átutalással. A megrendelés visszaigazolását követően az Eladó a regisztráció során megadott email címre tájékoztató levelet küld a Partner részére, amely tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos összes információt (különösen a bankszámlaszámot, az azt vezető pénzintézetet, a számlatulajdonos nevét) Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel banki átutalás fizetés kiválasztása esetén, azonban a Partner bankszámláját vezető pénzintézet banki költséget számíthat fel a tranzakcióval összefüggésben.
  • online banki fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Partnereinknek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
    A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
    A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
  • utánvét (fizetés a Termék átvételekor): a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése a Termék átvételekor bankkártyával a 7.1 pont szerinti futárszolgálat munkatársánál található POS terminálon keresztül vagy készpénzben történik. Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel utánvétes fizetés kiválasztása esetén.
A Partner a [MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE] gomb megnyomásával véglegesíti megrendelését és ajánlatot tesz a Termék(ek) megvételére, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelésről az Eladó a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a Partner által megadott elektronikus levelezési címre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést, darabszámot, a Partner adatait, valamint a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn belül nem érkezik meg, a Partner mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A Partner a Termék(ek) átvételével egyidejűleg, de minden esetben a vételár és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költség maradéktalan kiegyenlítését követően a megrendelésről papír alapú vagy elektronikus számlát kap. A Partner hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az adásvételről elektronikus számlát állítson ki és a regisztráció során megadott email címre küldje azt meg Partner részére.

6. A szerződés létrejötte

Az Eladó visszaigazoló e-mailje egyben a megrendelés elfogadásának minősül, és az Eladó és a Partner között Szerződés jön létre a Termék(ek) adásvétele tárgyában. A Szerződés alapján az Eladó eladja a megrendelt Termék(ek)et a Partnernek, gondoskodik azok elszállításáról a Partner által megjelölt szállítási címre, a Partner pedig köteles a megrendelt Termék(ek)et átvenni, a vételárat és az esetleges szállítási költséget megfizetni.
A Szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Eladó nem rögzít (iktat), utóbb nem lesz hozzáférhető.
A Szerződés határozott időre jön létre és megszűnik, ha az 6.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági igényeket nem érinti.

7. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Általános teljesítési határidő, a megrendelés leadásától számított 1-14 munkanapon belül.

A kiszállítás díja az alábbiak szerint alakul:

A kiszállítás díjmentes nettó 40.000 Ft feletti alkatrész vásárlás esetén.

A kiszállítás nettó 40.000 Ft alatti alkatész vásárlás esetén az alábbi módon alakul:

A szállítási költségek nettóban értendőek! Az árak a csomagolást tartalmazzák! 

  Magyar Posta Zrt.
Tömeg / csomag Díj / Csomag (Ft)
0   - 5 kg 2.126
5,1 - 10 kg 2.442
10,1-20 kg 2.756
20,1 kg -tól 2.992
Kerékpárok szállítási költsége                 4.480                     

Az árak az áfát nem tartalmazzák!Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a partner viszonteladó, és az eladó vállalja a dolog partnerhez történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a partnerre, amikor a partner, vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a partner bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a partner viszonteladó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a partner rendelkezésére bocsátani a dolgot.


8. A Fogyasztót megillető elállási jog

A Fogyasztónak minősülő Partner jogosult a Szerződéstől a megrendelt Termék(ek) átvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül indoklás nélkül elállni. A Fogyasztó elállási jogát írásban, az 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Amennyiben a Fogyasztó a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a megrendelt Terméke(ke)t sértetlen és hiánytalan állapotban haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül saját költségén visszaküldeni az Eladónak. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a megrendelt Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi.
A Fogyasztó a megrendelt Termék 8.2 pontnak megfelelő visszaküldésével egyidejűleg köteles ahhoz mellékelni az elállásról szóló nyilatkozatot, vagy az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó e-mailben közvetlenül is megküldheti az Eladónak a help@koliken.hu e-mail címre. A Fogyasztó az elállási nyilatkozatban köteles megjelölni, hogy az elállási jogát mely megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, továbbá megjelölni nevét, címét, a szerződéskötés (megrendelés) időpontját, az átvétel időpontját, a számlakezelő bank nevét és a bankszámlaszámot, amelyre a vételár visszafizetését kéri, valamint a nyilatkozatának keltét.
Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött Termék(ek) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes vételárat és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költséget. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; az Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Az Eladó hibás teljesítése esetén a Partner az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Partnert kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Partner viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Partner köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Partner köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a 9.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Partnernek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Partner megtagadhatja azoknak a Termék(ek)nek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Partnert ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a 15. pontban meghatározott telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy e-mailben, vagy a levelezési címére küldött levél útján megtehet.
Mindemellett a Fogyasztó a Szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a 15. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Fogyasztó a panaszt írásban jelentette be, az Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.
A Fogyasztó a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Kamarai kapcsolattartó: Várnagy Zoltánné
Telefon: +36-70/7028-403
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
A Fogyasztó panasszal fordulhat még az on-line vitarendezési platformon keresztül is: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

11. Szerzői jogok

A Honlap tulajdonosa az Eladó, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, képekkel stb.) jogszerűen rendelkezhet.
A Honlapon közzétett tájékoztatók, szövegek, képek, videók és információk egészének, illetve azok bármely részének a személyes használatot meghaladó mértékű felhasználása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása kizárólag az Eladó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

12. Felelősség

Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle telhetőt a Honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Partner számára. 
A kért mennyiség nem elérhető!

%max% darab került a kosárba.